Email:nqqk@nqqkelc.com  WhatsApp: +86-13968785810

HDC-HE-024-01DB 24 pin 500V 16A Screw Terminal Rectangle heavy duty industrial connector

HDC-HE-024-01DB 24 pin 500V 16A screw terminal rectangle heavy duty industrial connector Product Description

Brand
NQQK

HDC-HE-024-01DB 24 pin 500V 16A screw terminal rectangle heavy duty industrial connector

Product Description

heavy duty connectors.jpg

2 HDC-HE-024-01DB.JPG3 HDC-HE-024-01DB.JPG4 HDC-HE-024-01DB.JPG5 HDC-HE-024-01DB.JPG